+
Szerbia Nemzeti Parkjai

Szerbia Nemzeti Parkjai

Description:

Ismerkedés szerbia nemzeti parkjaival természet órán, ahol biológiai és földrajzi ismeretek - információk kötődnek az anyaghoz. A felhasználó korosztály az általános iskola negyedikes tanulói.

Szerbiában 5 nemzeti park található. Mindegyik nemzeti park egy jellegzetes éghajlattal, növényvilággal rendelkező terület, mely nem csak az ott élő növényeknek, de az állatoknak is biztonságos otthont nyújt. Először a földrajzi elhelyezkedéssel, majd az éghajlattal ismerkedünk. Majd sorba vesszük a parkokat, a diákon pedig megtekintjük a jellegzetes növény és állatfajokat.

(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

263 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 25 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Szerbia nemzeti parkjai