+
Tрећи Њутнов закон

Tрећи Њутнов закон

Author: Sanja Bulat
Description:

Ученици на основу слика из туторијала закључују о појави две исте силе.

На основу слика ученици се и сами сете других примера.Повезивање усвојених појмова са свакодневним животом.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

ЗАКОН АКЦИЈЕ И РЕАКЦИЈЕ

На основу овог туторијала уобличиће те оно што већ знате у трећи Њутнов закон.