Online College Courses for Credit

+
Tallære - oddetall

Tallære - oddetall

Rating:
Rating
(0)
Description:

Denne leksjonen forklarer enkelt hva oddetall er og viser hvordan du finner ut om et tall er oddetall eller partall. For de som er intereserte viser den også hvordan man kan regne ut og lage så mange oddetall du vil. Du får også se en enkel måte å "telle" seg fram til alle oddetall og primtall.

Leksjonen tar enkelt for seg hva oddetall er og hvordan du skal finne dem. Du blir også forklart hvordan du skal kunne finne ut om et tall er oddetall eller partall. For de som ønsker går vi litt videre og presenterer en metode (formel) for å regne ut så mange oddetall du ønsker. I "playlist" finnes også leksjoner om partall, primtall.

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

311 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Oddetall - Enkelt forklart

Oddetallenkelt forklart

Oddetall er et helt tall. Vi kaller det også et naturlig tall. Den andre gruppen av naturlige tall er partallene. Partallene og oddetallene er mengden av alle hele tall fra 1 og så langt du kan tenke deg. Noen ganger bruker vi symbolet N på alle naturlige tall eller telletallene.

Et oddetall er et tall som ikke er delelig på 2, det danner ikke par!  Hjemme hos meg hender det at det forsvinner en sko i ny og ne. Hvor mange par har jeg hvis jeg har 3sko? Selvfølgelig blir det et par sko og den tredje skoen er til overs. Tallet 3 er med andre ord et oddetall. En enkel hjelperegel er at alle tall som ikke er partall er oddetall. Her er de 10 første oddetallene.

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19…..

Trenger du flere så se siste del av leksjonen eller tenk litt selv!

Viste du at du kan telle ut oddetall og partall?

Viser hvordan du enkelt kan lage en oversikt over oddetall og partall. Forklarer også hvordan du kan se at flersifrede tall er oddetall eller partall:

Er 3478 partall eller oddetall?

Source: Eget arbeid

Vil du vite litt med om Oddetall?

  Mer om oddetall  

Et oddetall er et tall som ikke er delelig med 2. Deler vi for eksempel tallet 3 på 2 (3 : 2) så får vi ikke et helt tall som svar. Med andre ord er tallet 3 et oddetall. Tester vi det neste tallet (4 : 2 = 2) så ser vi at 4 er delelig på 2 og derfor ikke et oddetall men et partall. Igjen er dette ganske enkelt, vi kan «tenke» oss frem til tallene. Blir vi bedt om å finne oddetall nummer 11 er kanskje dette ikke fult så enkelt. Vi trenger en algoritme eller en formel.

 Oddetalln = 2n – 1  det første oddetallet blir da  =2*n – 1

 Bruker vi formelen finner vi følgende tall: 2*1 – 1= 1, 2*2 – 1= 3, 2*3 – 1=5 ….

 

Skal vi finne oddetall nummer 11 blir det slik:

 

            Oddetall 11 = 2*11 – 1= 22 – 1= 21