+
Tallære - Partall

Tallære - Partall

Rating:
Rating
(0)
Description:

De naturlige tallene, eller "telletallene"  er alle hele tall. De kan deles inn på flere måter etter hvilke egenskaper de har. I denne leksjonen skal vi ta for oss partallene. Det er tall som kan deles på 2, de danner par!

 

  • Noen ganger bruker vi symbolet N for de naturlige tallene
  • Når vi bruker symbolet N mener vi hele mengden av de hele tallene
  • N = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14......
  • Det finnes egentlig ikke noen ende på rekken av naturlige tall, vi kan alltid legge til 1

En annen måte å si det på er at alle partall er del av to-gangen: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ......

De naturlige tallene kan også deles inn i oddetall og primtall. Et tall i N (de naturlige tall eller telletallene) kan være med i flere enn en gruppe, feks er tallet 3 både oddetall og primtall. Tallet 2 er både partall og primtall men ikke et oddetall!

 

Leksjonen tar for seg og forklarer hva et partall er og hvordan vi kan finne partallene. For de som ønsker å lære mer  så vil det også bli presentert en formel for å regne ut hvilket partall som feks er partall nummer 8

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Partall - enkelt forklart

Partall- enkelt forklart

Partall er et helt tall. Vi kaller det også et naturlig tall. Den andre gruppen av naturlige tall er oddetallene. Partallene og oddetallene er mengden av alle hele tall fra 1 og så langt du kan tenke deg. Noen ganger bruker vi symbolet N på alle naturlige tall eller telletallene.

Alle tall som kan deles på 2 er partall. Hvor mange hansker er et par hansker? Jo, to hansker. Hvor mange sko er to par sko? Selvfølgelig er det 4 sko. Men hvor mange bukser er et par bukser?

  Her er de første 10. Trenger du flere så se siste side eller tenk litt selv!

 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ……..

Mer om partall....

 Vil du vite mer om partall?

Partallene er kanskje de enkleste å forstå og å finne. Et partall er delelig med 2 med et helt tall som svar. At svaret skal bli et helt tall gjelder for alle de tre tallgruppene. Husker du at multiplisering eller ganging om du vil, kan skrives som faktor * faktor = produkt? Alle heltall multiplisert med 2 gir et partall:

 

Eks: 1*2=2, 2*2=4…….. 99*2= 198

 

Det er også ganske lett å lage seg en metode for å finne partallene. En metode i matematikk kaller vi gjerne for en algoritme eller formel. Formelen for partall er:

 

Partalln = 2 * n  hvor n er et helt tall

 

Det første partallet (n=1) blir da 2*1=2, det andre partallet (n=2) blir da 2*2=4. Dette er jo også ganske lett å tenke seg til men, hva med partall nummer 17? Vi bruker formelen:

 

            Partall nummer 17 = 2*17= 34