Online College Courses for Credit

+
Teselacije

Teselacije

Author: Katarina Ivanović
Description:

На крају ове лекције ученик ће моћи да:

  • дефинише и препозна теселације
  • уочи разлику између теселације, полигона и шаблона (шаре)
  • пронађе теселацију у реалном окружењу
  • прати прецизна упутства, кроз више корака
  • створи конкретан модел теселлације
(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

47 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 33 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Чиме се данас бавимо?

Да ли си се икад запитао, видевши узорак плочица или мозаик, како неко може да смисли нешто тако замршено и креативно? Вероватно је да је у дизајну коришћен геометријски концепт, попут теселације.

Теселација (или поплочавање) је подела равни на плочице, које се уклапају без празнина или преклапања и прекривају читаву раван.

Она представља поступак при којем се геометријски облици, један или више њих, постављају један до другог, тако да се ни један део не ставља преко другог, нити се појављују зазори (непопуњени делови равни).

Примери и задатак

Како?

Уз пар савета, јасне инструкције у само 5 минута.

Троугао, четвороугао,...

of

Још две идеје за креативце

Напиши своје име и направи теселацију, ЛИНК1.

Људи као инспирација, ЛИНК2   (Кликни на сваку слику да видиш теселацију.)

Ешерова уметност