+
Thema 8: Hoe vrij ben jij?

Thema 8: Hoe vrij ben jij?

Rating:
Rating
(0)
Author: Maaike Zijm
Description:

Leergebied Mens & Maatschappij VMBO 2e klas

Blok 1:

Blok 2

Blok 3

Blok 4

(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

27 Sophia partners guarantee credit transfer.

245 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 21 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Blok 1: Het Franse volk eist vrijheid

Deelvraag: "Leidde de Franse revolutie tot meer vrijheid?"

Lodewijk XIV

Dit is koning Lodewijk XIV, de veertiende, hij was koning van Frankrijk.

Lodewijk XIV werd ook wel de Zonnekoning genoemd.

Hij had alle macht in zijn land --> dit noemen we absolutisme .

 

Lodewijk XIV woonde in een groot paleis in Versailles. 

 

 

De 3 standen

De mensen waren verdeeld in 3 standen:

 

1. Geestelijkheid (mensen die bij de kerk horen)

2. Edelen (rijke mensen)

3. Boeren en burgers

 

 

Alleen de boeren en burgers moesten belasting betalen.

Belangrijke begrippen

Absolutisme: manier van besturen waarbij de koning alle macht heeft, bijvoorbeeld Lodewijk XIV

Democratie: manier van besturen waarbij het volk veel invloed heeft op de regering. Demos betekent volk en cratio betekent macht, letterlijk betekent dit dus --> Het volk heeft de macht.

Grondwet: Wet waarin staat hoe het land bestuurd moet worden en waarin alle rechten en plichten staan.

Revolutie: Grote verandering --> bijvoorbeeld de Franse Revolutie (het volk nam de macht van de koning over)

 

Histoclip: Franse Revolutie

Aflevering over de Franse Revolutie