+
Thema 8: Hoe vrij ben jij?

Thema 8: Hoe vrij ben jij?

Rating:
Rating
(0)
Author: Maaike Zijm
Description:

Leergebied Mens & Maatschappij VMBO 2e klas

Blok 1:

Blok 2

Blok 3

Blok 4

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Blok 1: Het Franse volk eist vrijheid

Deelvraag: "Leidde de Franse revolutie tot meer vrijheid?"

Lodewijk XIV

Dit is koning Lodewijk XIV, de veertiende, hij was koning van Frankrijk.

Lodewijk XIV werd ook wel de Zonnekoning genoemd.

Hij had alle macht in zijn land --> dit noemen we absolutisme .

 

Lodewijk XIV woonde in een groot paleis in Versailles. 

 

 

De 3 standen

De mensen waren verdeeld in 3 standen:

 

1. Geestelijkheid (mensen die bij de kerk horen)

2. Edelen (rijke mensen)

3. Boeren en burgers

 

 

Alleen de boeren en burgers moesten belasting betalen.

Belangrijke begrippen

Absolutisme: manier van besturen waarbij de koning alle macht heeft, bijvoorbeeld Lodewijk XIV

Democratie: manier van besturen waarbij het volk veel invloed heeft op de regering. Demos betekent volk en cratio betekent macht, letterlijk betekent dit dus --> Het volk heeft de macht.

Grondwet: Wet waarin staat hoe het land bestuurd moet worden en waarin alle rechten en plichten staan.

Revolutie: Grote verandering --> bijvoorbeeld de Franse Revolutie (het volk nam de macht van de koning over)

 

Histoclip: Franse Revolutie

Aflevering over de Franse Revolutie