Online College Courses for Credit

+
Осе времена / Time lines MyHistro, Dipity, WhenInTime

Осе времена / Time lines MyHistro, Dipity, WhenInTime

Description:

На крају ове лекције ученици ће умети да креирају мултимедијалне осе времена у алатима MyHistro, When in Time и Dipity.

At the end of this lesson, students will be able to create time lines in Web 2.0 tools MyHistro, When in Time and Dipity.

Осе времена поједностављују памћење датума и догађаја јер их стављају у визуелни контекст богат мултимедијалним садржајима. Врло су згодне за приказ биографија или историјских догађаја.

Представљени алати MyHistro, When in Time и Dipity управо служе за израду милтимедијалних оса времена.

Time lines simplify remembering of the historical dates and events because they are placed in a visual context rich of multimedia content. Very good tools for biographies or historical events.

Featured Tools MyHistro, When in Time and Dipity should be used to create multimedial time lines.

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

310 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Оса времена MyHistro

http://www.myhistro.com/

Мај хистро је алат за креирање интерактивних дигиталних прича које су заправо геолокализоване осе времена. Ове осе садрже текст, слике, видео записе и географске мапе. Ова динамична мешавина се приказује корисницима у виду презентације, чиме је обезбеђена додатна динамика.

Принцип рада: креирају се догађаји који су везани за одређени простор и време, и убацују се у једну збирку (причу). Сам алат им проналази место и у простору (мапи) и у времену (оси). Овако креирани и повезани догађаји могу се поставити на друга веб-места помоћу ембед-кода и хипер-везе или делити путем друштвених мрежа или електронском поштом.

Упутство за коришћење алата MyHistro

Aлат за креирање гео-локализованих, интерактивних оса времена са социјалном димензијом

Пример осе урађене у алату MyHistro

Активности No Border пројекта приказане на оси времена.

Упутство за коришћење алата When in Time

Када је у времену (WhenInTime) је веб апликација која вам омогућава да креирате и делите интерактивне временске линије. Иако бесплатан овај алат вам омогућава израду неограниченог броја прегледних временских оса. Догађаји се додају на временску осу уношењем описа или повезивањем са објавом из базе (data feeds) ранијих објава на разним платформама (Твитер, Ју-тјуб, Фликр и др.). Имате могућност уградњу временске осе на блог и сајт.

Оса времена Dipity

http://www.dipity.com/​
Дипити је беспалатан онлајн алат за креирање, сарадничко креирање и дељење временске линије, тј. осе времена. Догађај се на линији времена може обележити текстом, сликом, хипервезом и звучним или видео записом, а означава се датумом и годином. Немогућност обележавања само године (без месеца или дана) може се сматрати једним од недостатака овога алата. Готова оса времена се може поставити на другу веб страницу, директно на друштвене мреже (Фејсбук и Твитер) или поделити помоћу слања хипервезе.
 

 

Упутство за коришћење алата Dipity

Видео-упутство за алат у коме можете једноставно да креирате мултимедијалне осе времена

Биографије у оси времена

Молим вас да одаберете један од алата и у њему урадите биографије:

  • ​Јелисавете Начић, архитекте
  • Милице Крстић, архитекте
  • ​Милице Штерић, архитекте