+
Мобилна апликација "Помазите пса или мачку"

Мобилна апликација "Помазите пса или мачку"

Description:

Циљ: Упознавање ученика са програмирањем мобилних апликација у програмском језику App Inventor 2, на онлајн платформи ai2.appinventor.mit.edu.

 

Специфични циљеви:

  • Оспособљавање ученика за дизајнирање мобилних апликација у дизајнерском окружењу програмског језика App Inventor 2
  • Упознавање ученика са компонентама Екран (Screen), Слика (Image), Лабела (Label), Дугме (Button), Плејер (Player) и подешавањем њихових својстава
  • Оспособљавање ученика за рад у окружењу за програмирање у App Inventor 2 програмском језику
  • Упознавање ученика са логиком програмирања у App Inventor 2 (дефинисање понашања компонената – реакције на додир, звучно оглашавање…)
  • Упознавање ученика са начинима чувања и дељења мобилних апликација креираних у App Inventor 2
  • Развијање логичког мишљења
  • Развијање способности анализе и синтезе проблемске ситуације/задатка
  • Стварање производа (мобилне апликације) који има употребну вредност у реалном животу и која може бити основа за даље усавршавање у овој области
  • Развијање креативности

На основу акционог истраживања „Мобилни уређаји у Нушићу“, спроведеног у ОШ“Бранислав Нушић“ у Београду, утврђено је да 79% осмака поседује и функционално користи паметне телефоне. Већина њих (93%) поседује телефоне са Андроид оперативним системом. На питање да ли би волели да се упознају са начином креирања мобилних апликација, 88% процената свих осмака је одговорило потврдно.

Као одговор на потребе ученика и процену места и значаја индустрије мобилних апликација, осмишљени су уводни часови у област програмирања мобилних апликација. Коришћена је бесплатна он-лајн платформа за израду мобилних аликација AppInventor2 (http://ai2.appinventor.mit.edu/) намењена изради мобилних апликација за Андроид мобилне телефоне и уређаје.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Дизајнерско окружење

Корак 1 - дизајнирање апликације

Научите како да, у дизајнерском окружењу App Inventor 2 платформе, креирате интерфејс мобилне апликације.

Окружење за програмирање

Корак 2 - програмирање

Погледајте видео и научите како да компонентама придружите понашања.

Корак ближе савршенству :)

Простора за побољшања увек има - додајте још неколико блокова и учините мобилну апликацију још бољом!

Мјаукање

Звук мјаукања је потребан материјал за израду апликације.

Лавеж

Звук лајања је неопходан за израду апликације.

Сачувајте пројекат и поделите апликацију

Научите како да сачувате апликацију и како да је поделите са другим људима.