Online College Courses for Credit

+
Мобилна апликација "Помазите пса или мачку"

Мобилна апликација "Помазите пса или мачку"

Author: Katarina Aleksić
Description:

Циљ: Упознавање ученика са програмирањем мобилних апликација у програмском језику App Inventor 2, на онлајн платформи ai2.appinventor.mit.edu.

 

Специфични циљеви:

  • Оспособљавање ученика за дизајнирање мобилних апликација у дизајнерском окружењу програмског језика App Inventor 2
  • Упознавање ученика са компонентама Екран (Screen), Слика (Image), Лабела (Label), Дугме (Button), Плејер (Player) и подешавањем њихових својстава
  • Оспособљавање ученика за рад у окружењу за програмирање у App Inventor 2 програмском језику
  • Упознавање ученика са логиком програмирања у App Inventor 2 (дефинисање понашања компонената – реакције на додир, звучно оглашавање…)
  • Упознавање ученика са начинима чувања и дељења мобилних апликација креираних у App Inventor 2
  • Развијање логичког мишљења
  • Развијање способности анализе и синтезе проблемске ситуације/задатка
  • Стварање производа (мобилне апликације) који има употребну вредност у реалном животу и која може бити основа за даље усавршавање у овој области
  • Развијање креативности

На основу акционог истраживања „Мобилни уређаји у Нушићу“, спроведеног у ОШ“Бранислав Нушић“ у Београду, утврђено је да 79% осмака поседује и функционално користи паметне телефоне. Већина њих (93%) поседује телефоне са Андроид оперативним системом. На питање да ли би волели да се упознају са начином креирања мобилних апликација, 88% процената свих осмака је одговорило потврдно.

Као одговор на потребе ученика и процену места и значаја индустрије мобилних апликација, осмишљени су уводни часови у област програмирања мобилних апликација. Коришћена је бесплатна он-лајн платформа за израду мобилних аликација AppInventor2 (http://ai2.appinventor.mit.edu/) намењена изради мобилних апликација за Андроид мобилне телефоне и уређаје.

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

37 Sophia partners guarantee credit transfer.

300 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 32 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Дизајнерско окружење

Корак 1 - дизајнирање апликације

Научите како да, у дизајнерском окружењу App Inventor 2 платформе, креирате интерфејс мобилне апликације.

Окружење за програмирање

Корак 2 - програмирање

Погледајте видео и научите како да компонентама придружите понашања.

Корак ближе савршенству :)

Простора за побољшања увек има - додајте још неколико блокова и учините мобилну апликацију још бољом!

Мјаукање

Звук мјаукања је потребан материјал за израду апликације.

Лавеж

Звук лајања је неопходан за израду апликације.

Сачувајте пројекат и поделите апликацију

Научите како да сачувате апликацију и како да је поделите са другим људима.