+
Мобилна апликација "Бојанка"

Мобилна апликација "Бојанка"

Description:

Циљ: Програмирање мобилне апликације „Бојанка“ у програмском језику App Inventor 2, на онлајн платформи ai2.appinventor.mit.edu.

 

Специфични циљеви:

  • Упознавање ученика са компонентом Платно (Canvas) и подешавањем њених својстава (дизајн) и понашања (програмирање)
  • Упознавање ученика са компонентом Клизач (Slider) и подешавањем њених својстава (дизајн) и понашања (програмирање)
  • Практиковање техника чувања и дељења мобилних апликација креираних у App Inventor 2
  • Развијање логичког мишљења
  • Развијање способности анализе и синтезе проблемске ситуације/задатка
  • Стварање производа (мобилне апликације) који има употребну вредност у реалном животу и која може бити основа за даље усавршавање у овој области
  • Развијање креативности

На основу акционог истраживања „Мобилни уређаји у Нушићу“, спроведеног у ОШ“Бранислав Нушић“ у Београду, утврђено је да 79% осмака поседује и функционално користи паметне телефоне. Већина њих (93%) поседује телефоне са Андроид оперативним системом. На питање да ли би волели да се упознају са начином креирања мобилних апликација, 88% процената свих осмака је одговорило потврдно.

Као одговор на потребе ученика и процену места и значаја индустрије мобилних апликација, осмишљени су уводни часови у област програмирања мобилних апликација. Коришћена је бесплатна он-лајн платформа за израду мобилних аликација AppInventor2 (http://ai2.appinventor.mit.edu/) намењена изради мобилних апликација за Андроид мобилне телефоне и уређаје.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Дизајнерско окружење

Корак 1 - дизајнирање апликације Бојанка

Које елементе једна електронска бојанка може да садржи?
Откријте једно од могућих решења.

Окружење за програмирање

Корак 2 - програмирање апликације Бојанка

Научите како да, превлачењем прста преко екрана, цртате линије.

Корак 3 - програмирање апликације Бојанка

Научите да притиском на дугме одређене боје цртате линије те боје.
Не заборавите ни електронску гумицу...

Резервисано за хероје :)

Упознајте се са варијаблама у App Inventor-у. Верујте ми на реч, то је скоро па херојски чин :)