+
Театар на сенки

Театар на сенки

See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Чекор 1

За изведување на драматизација со сенки најпрво треба да се изработат   ликовите.

Се изработуваат од картон на кој се црта ликот (крои) се режи и поставува на

држач.

 

Чекор 2

Потоа се подготвува просторот и сцената.

Просторијата треба да биде затемнета.

Потребно е платно–потенко, во посветла боја и сијалица со силна светлост.

Чекор 3

Ликовите ги поставуваме зад платното, пуштаме силна светлост и ја добиваме

потребната сенка.

Ликовите се придвижуваат а истовремено се кажува и текстот

Раскажувачот ги дава потребните објаснувања заедно со придружната музика