+
Самостално до нове мобилне апликације

Самостално до нове мобилне апликације

Description:

Циљ: Програмирање мобилне апликације „Лоптица“ и/или апликације по сопственој замисли у програмском језику App Inventor 2, на онлајн платформи ai2.appinventor.mit.edu.

 

Специфични циљеви:

  • Регрутовање раније стечених знања, њихово редизајнирање и стављање у нови контекст
  • Практиковање техника чувања и дељења мобилних апликација креираних у App Inventor 2
  • Развијање логичког мишљења
  • Развијање креативности
  • Развијање способности анализе и синтезе проблемске ситуације/задатка
  • Стварање производа (мобилне апликације) који има употребну вредност у реалном животу и која може бити основа за даље усавршавање у овој области
  • Развијање сарадничких односа и одговорности за тимски рад

На основу акционог истраживања „Мобилни уређаји у Нушићу“, спроведеног у ОШ“Бранислав Нушић“ у Београду, утврђено је да 79% осмака поседује и функционално користи паметне телефоне. Већина њих (93%) поседује телефоне са Андроид оперативним системом. На питање да ли би волели да се упознају са начином креирања мобилних апликација, 88% процената свих осмака је одговорило потврдно.

Као одговор на потребе ученика и процену места и значаја индустрије мобилних апликација, осмишљени су уводни часови у област програмирања мобилних апликација. Коришћена је бесплатна он-лајн платформа за израду мобилних аликација AppInventor2 (http://ai2.appinventor.mit.edu/) намењена изради мобилних апликација за Андроид мобилне телефоне и уређаје.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

AI2 карте

Помоћу раније стечених знања и App Inventor 2 карата покушајте да креирате нову мобилну апликацију. Нека вам карте послуже као инспирација и путоказ.
Предлог 1: креирајте апликацију "Лоптица" у којој ће се огурнута лопта одбијати о ивице екрана и летети преко њега.
Предлог 2: смислите нешто сами! Претворите своју замисао у функционалну мобилну апликацију.
Креирану апликацију, тј. њену .apk датотеку пошаљите на katarina.aleksic@gmail.com.

Full Screen