+
Преуређивање модела заобљавањем и обарањем ивица  у Ауто кеду (Auto CAD)

Преуређивање модела заобљавањем и обарањем ивица у Ауто кеду (Auto CAD)

Description:

Ученици треба да науче да користе команде за обарање и заобљавање ивица користећи FILLET и CHAMFER и Ауто кеду (Auto CAD)

 

Ученици треба да науче да примењују команде за мењање облика пуних тела. Ученици треба да сагледају разлику у коришћењу команди FILLET и CHAMFER над објектима у дводимензионалном простору и пуним телима у тродимензионалном облику. Ученици стичу рутину у раду и развијају креативнос коришћењем расположивих могућности појединих опција. Кроз вежбе повезују стечено знање и формирају споствени стил рада.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Пример модела урађеног у Ауто кеду (Auto CAD)

Увод

Срце сваког ЦАД (CAD) система јесте могућност измене и манипулисања постојећом геометријом.  Исти случај је и са Ауто кедом (Auto CAD). Команде за измене знатно олакшавају посао дизајнирања. Основне Ауто кедове (Auto CAD) команде за измене,  су: Array, Break, Chamfer, Copy, Extend, Fillet, Lengthen, Mirror, Move, Offset, Rotate, Scale i Stretch.
Kоманде за измене можете наћи у падајућем менију Modify, приказаном на слици. Можете их користити и са палете Modify.

 

 

Команда FILET

Команда FILET  
Користи се за заобљавање ивица у два корака.

Selekt frst object or (Polyline/Radius/Trim): укуцамо Р ►

Specify filet radius<0.00>: уносимо вредност радијуса заобљења►

Затим поновимо команду

Selekt frst object or (Polyline/Radius/Trim):   обележимо једну од ивица за коју се црта радијус

Enter filet radius <0,0>:  Унесемо нову вредноср радијуса

Selekt and edge or ( Chain/ Radiuse):   Можемо изабрати више ивица са истим радијусом заобљења или изаберемо опцију Chain која се односи на ланац међусобно тангентних ивица и за њих задати исти радијус.

Trim – омогућава да се део линије који се налази изван заобљења одсече Т, или не No  trim

Видео-упутство за команду FILET

Корошћење команде FILET у Ауто кеду (Auto CAD) на 3Д објектома.

Команда CHAMFER

Команда CHAMFER    

Користи се за обарање ивица.

Задевањем команде добијамо:

Selekt frst line or (Polyline/Distance/Angle/Trim/Method): Изаберемо ивицу за обарање

Enter surface selection option( Next/ok current) <0k>: Ентер ако нам је обележена добра раван обарањеа ивице, а ако нам није обележена добра раван N да би нам рачунар обележио другу раван која је дефинисана изабраном ивицом.

Specify base surface chamfer distanc<0.00>: уносимо вредност растојања дуж основне површине за обарање►

Specify other surface chamfer distanc<0.00>: уносимо вредност растојања дуж друге површине за обарање►

Selekt an edge or (Loop): Изаберемо ивицу за обарање

                Loop- Омогућава избор континуалног низа повезаних линија за обарање

Видео-упутство за команду CHAMFER

Видео-упутство за команду CHAMFER

Пример за важбање

 

Додатно објашњење за израу примера.

Овај пример се може урадити на два начина:

1. Формирањем скице која се издужи за задату дужину и додатним уређивањем командана FILLET и CHAMFER.

2. Формирањем модела помоћу готових објеката Солида и   додатним уређивањем командана FILLET и CHAMFER.​