Online College Courses for Credit

+
Преуређивање модела заобљавањем и обарањем ивица  у Ауто кеду (Auto CAD)

Преуређивање модела заобљавањем и обарањем ивица у Ауто кеду (Auto CAD)

Author: Gordana Petrovic
Description:

Ученици треба да науче да користе команде за обарање и заобљавање ивица користећи FILLET и CHAMFER и Ауто кеду (Auto CAD)

 

Ученици треба да науче да примењују команде за мењање облика пуних тела. Ученици треба да сагледају разлику у коришћењу команди FILLET и CHAMFER над објектима у дводимензионалном простору и пуним телима у тродимензионалном облику. Ученици стичу рутину у раду и развијају креативнос коришћењем расположивих могућности појединих опција. Кроз вежбе повезују стечено знање и формирају споствени стил рада.

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

37 Sophia partners guarantee credit transfer.

300 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 32 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Пример модела урађеног у Ауто кеду (Auto CAD)

Увод

Срце сваког ЦАД (CAD) система јесте могућност измене и манипулисања постојећом геометријом.  Исти случај је и са Ауто кедом (Auto CAD). Команде за измене знатно олакшавају посао дизајнирања. Основне Ауто кедове (Auto CAD) команде за измене,  су: Array, Break, Chamfer, Copy, Extend, Fillet, Lengthen, Mirror, Move, Offset, Rotate, Scale i Stretch.
Kоманде за измене можете наћи у падајућем менију Modify, приказаном на слици. Можете их користити и са палете Modify.

 

 

Команда FILET

Команда FILET  
Користи се за заобљавање ивица у два корака.

Selekt frst object or (Polyline/Radius/Trim): укуцамо Р ►

Specify filet radius<0.00>: уносимо вредност радијуса заобљења►

Затим поновимо команду

Selekt frst object or (Polyline/Radius/Trim):   обележимо једну од ивица за коју се црта радијус

Enter filet radius <0,0>:  Унесемо нову вредноср радијуса

Selekt and edge or ( Chain/ Radiuse):   Можемо изабрати више ивица са истим радијусом заобљења или изаберемо опцију Chain која се односи на ланац међусобно тангентних ивица и за њих задати исти радијус.

Trim – омогућава да се део линије који се налази изван заобљења одсече Т, или не No  trim

Видео-упутство за команду FILET

Корошћење команде FILET у Ауто кеду (Auto CAD) на 3Д објектома.

Команда CHAMFER

Команда CHAMFER    

Користи се за обарање ивица.

Задевањем команде добијамо:

Selekt frst line or (Polyline/Distance/Angle/Trim/Method): Изаберемо ивицу за обарање

Enter surface selection option( Next/ok current) <0k>: Ентер ако нам је обележена добра раван обарањеа ивице, а ако нам није обележена добра раван N да би нам рачунар обележио другу раван која је дефинисана изабраном ивицом.

Specify base surface chamfer distanc<0.00>: уносимо вредност растојања дуж основне површине за обарање►

Specify other surface chamfer distanc<0.00>: уносимо вредност растојања дуж друге површине за обарање►

Selekt an edge or (Loop): Изаберемо ивицу за обарање

                Loop- Омогућава избор континуалног низа повезаних линија за обарање

Видео-упутство за команду CHAMFER

Видео-упутство за команду CHAMFER

Пример за важбање

 

Додатно објашњење за израу примера.

Овај пример се може урадити на два начина:

1. Формирањем скице која се издужи за задату дужину и додатним уређивањем командана FILLET и CHAMFER.

2. Формирањем модела помоћу готових објеката Солида и   додатним уређивањем командана FILLET и CHAMFER.​