+
РЕЧЕНИЦА, ПОЈАМ И ОСОБИНЕ

РЕЧЕНИЦА, ПОЈАМ И ОСОБИНЕ

Rating:
Rating
(0)
Author: Zoran Markovic
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

РЕЧЕНИЦА ПОЈАМ И ЗНАЧЕЊЕ

Основни појмови о реченици као комуникативној јединици.

ПРОСТЕ И СЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ

Врсте реченица по саставу и како одредити просте и сложене реченице у тексту.