+
Једначине са непознатим сабирком, умањеником и умањиоцем

Једначине са непознатим сабирком, умањеником и умањиоцем

Author: Milja Zec
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

263 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 25 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Стихови моје сјајне колегинице Љиљане Андрић ће вам помоћи да лакше научите како се израчунава непознати број 

 

НЕПОЗНАТИ САБИРАК

Проблем, као, пао с неба,

непознат сабирак те вреба, 

а ти као искусан ђак,

ОД  ЗБИРА ОДУЗМИ ПОЗНАТИ САБИРАК. 

 

НЕПОЗНАТИ УМАЊЕНИК

Лако ћеш одредити 

умањеник колико вреди,

УМАЊИЛАЦ И РАЗЛИКУ САБЕРИ, 

оловку не штеди.

 

НЕПОЗНАТИ УМАЊИЛАЦ

​Умањилац када не знаш,

немој лако да се предаш,

ти примени ову тактику,

ОД УМАЊЕНИКА ОДУЗМИ РАЗЛИКУ.