+
Једначине са непознатим чиниоцем, дељеником и делиоцем

Једначине са непознатим чиниоцем, дељеником и делиоцем

Author: Milja Zec
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

264 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 22 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Стихови моје сјајне колегинице  Љиљане Андрић ће вам помоћи да лакше запамтите како се одређује и израчунава непознати чинилац, дељеник и делилац.

НЕПОЗНАТИ ЧИНИЛАЦ

Кад множење ствар је проста,

кад чинилац не знаш ти,

ПРОИЗВОД ПОЗНАТИМ ЧИНИОЦЕМ ПОДЕЛИ,

задовољни ће бити сви.

 

НЕПОЗНАТИ ДЕЛИЛАЦ

Непознати делилац се смеши, 

па све мисли ђак ће да погреши,

ал' ђак вешто барата техником,

ПОДЕЛИЋЕ ДЕЉЕНИК КОЛИЧНИКОМ.

 

НЕПОЗНАТИ ДЕЉЕНИК

У школи је учила и мама

тај познати стари трик,

да дељеник рачунамо кад 

ПОМНОЖИМО ДЕЛИЛАЦ И КОЛИЧНИК.