Online College Courses for Credit

+
ХИДРОСТАТИЧКИ ПРИТИСАК

ХИДРОСТАТИЧКИ ПРИТИСАК

See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

310 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

КРАТКО УПУТСТВО

Погледајте видео на коме је укратко објашњено шта је потребно урадити код куће

План активности

1. Погледајте видео материјале 1.1.- 1.8. о притиску у води

​2. Прочитајте у уџбенику лекцију 6.2. "Хидростатички притисак"

​3. Пратите линк у делу "За читање" и прочитајте Подсетник о хидростатичком притиску

​4. Погледајте видео "Како делује хидростатички притисак"

5. Пратећи линк ка симулацији или користећи уграђену симулацију "Хидростатички притисак" покушајте да одговорите на следећа питања

Да ли и како Хидростатички притисак зависи од: 

  • - дубине 
  • -гравитације 
  • -густине течности 
  • -облика суда 
  • - количине (масе) течности у судовима

6. Одговорите на питања "ДОМАЋИ ЗА ГРУПЕ"​ на која ће групе одговарати на почетку следећег часа 

7. Урадите Квиз

 

​+ ПРОБАЈТЕ КОД КУЋЕ ДА ИЗВЕДЕТЕ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИКАЗАН НА ВИДЕО КЛИПУ 1.8. И ОБЈАСНИТЕ УКУЋАНИМА ШТА СЕ ДЕШАВА

​++++

.Додатна настава за такмичаре и оне који желе:

 

+ +Погледајте видео "Bill Nye o Pritisku"

+++Погледајте видео MIT OCW Lekcija Hidrostatički pritisak​

1. Видео материјал

Погледајте клипове пажљиво 

 

1.1. Заронимо...

2, Прочитајте

Лекција "Хидростатички притисак", уџбеник "Физика 6" страна 108 до 112

3. За читање

Прочитај укратко о хидростатичком притиску, ОВДЕ

4. Хидростатички притисак

Како делује хидростатички притисак

5. PhET na srpskom- Hidrostatički pritisak

5. Phet Hidrostatički pritisak

НА УГРАЂЕНОЈ СИМУЛАЦИЈИ ИСПОД ПРОВЕРИ ДА ЛИ И КАКО ХИДРОСТАТИЧКИ ПРИТИСАК ЗАВИСИ ОД:
- ДУБИНЕ
-ГРАВИТАЦИЈЕ
-ГУСТИНЕ ТЕЧНОСТИ
-ОБЛИКА СУДА
- КОЛИЧИНЕ (МАСЕ) ТЕЧНОСТИ У СУДОВИМА
- (НЕ)ПОСТОЈАЊА АТМОСФЕРЕ

6. ДОМАЋИ ЗА ГРУПЕ

УВОДНА АКТИВНОСТ НА ЧАСУ

+. "Бил Нај је сцајенс-гај" Bill Nye o Pritisku

Bill Nye: The Science Guy - Pressure (Full Episode)

MIT OCW Lekcija Hidrostatički pritisak

Čuvene lekcije na MIT autor WALTER LEWIN