+
Изработка на проекти и нивно презентирање со апликацијата прези

Изработка на проекти и нивно презентирање со апликацијата прези

Description:

Учениците да се оспособат за изработка на целосен проект и негова презентација со апликацијата прези
Учениците да се оспособат за изработка на мултимедијална презентација во апликацијата прези
Да се подигне свеста кај учениците за побезбедно користење на интернетот преку истражување за соодветни теми и изработка на проекти

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Вашата задача е да изработите проект на одредена тема и да изработите презентација во иститот користејки ја апликацијата прези.

Да се потсетиме на основните елементи и фази за изработка на еден проект и темите за кои вие ќе истражувате преку следната презентација 

Инструкции за изработка на проектот

Source: CREATED BY JASMINA GACOVSKA USING www.prezi.com

www.prezi.com (Софтвер за изработка на презентации, апликација која ви помага да ги организирате и споделите Вашите идеи.)

 

Како се изработува презентација во прези?

Source: CREATED BY JASMINA GACOVSKA USING www.prezi.com

Листа за самооценување на проектната активност

Source: CREATED BY JASMINA GACOVSKA

Споделете ги вашите искуства (коментирајте) од користењето на прези апликацијата на следниот блог

www.podinformatika.blogspot.com

Што најмногу ви се допадна во оваа аликација?
Дали ви беше лесна и интересна за работа?
Што мислите што е подобро во апликацијата прези ако ја споредите со останати програми за изработка на презентации (на пр. Open Office Impress, MS Power Point) ?

Source: CREATED BY JASMINA GACOVSKA USING www.blogspot.com