+
Пупинизација

Пупинизација

Author: Zeljka Bojic
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

27 Sophia partners guarantee credit transfer.

245 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 21 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

"Од пашњака до научењака" Михајло Пупин

  1. На 143. страни уџбеника прочитајте текст "Од пашњака до научењака" Михајла Пупина.
  2. Проучите материјал из овог туторијала.
  3. Урадите задатке према договореном распореду. Свака група има посебан задатак.
  4. Подељени сте по групама на основу ваших интересовања.
  5. ​На часу ћемо разговарати о тексту и резултатима вашег рада.
  6. Десно се налази квиз од пет питања на која ћете одговорити после часа.

​Уживајте у раду!

 

УЧИЛИ СМО АЛИ ДА ПОНОВИМО

Биографија је књижевна врста која описује живот неке, најчешће значајне, личности.  Ако је написана у првом лицу, односно ако та личност пише о свом животу, онда је то аутобиографија.

Аутобиографија познатог научникаАутобиографија познатог писцаАутобиографија познатог фудбалера

Задатак за прву групу

Full Screen

Задатак за другу групу

Full Screen

Задатак за трећу групу

Full Screen

Задатак за четврту групу

Full Screen

Задатак за пету групу

Full Screen

Задатак за шесту групу

Full Screen

Задатак за седму групу

Full Screen