Online College Courses for Credit

+
Пупинизација

Пупинизација

Author: Zeljka Bojic
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

37 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 32 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

"Од пашњака до научењака" Михајло Пупин

  1. На 143. страни уџбеника прочитајте текст "Од пашњака до научењака" Михајла Пупина.
  2. Проучите материјал из овог туторијала.
  3. Урадите задатке према договореном распореду. Свака група има посебан задатак.
  4. Подељени сте по групама на основу ваших интересовања.
  5. ​На часу ћемо разговарати о тексту и резултатима вашег рада.
  6. Десно се налази квиз од пет питања на која ћете одговорити после часа.

​Уживајте у раду!

 

УЧИЛИ СМО АЛИ ДА ПОНОВИМО

Биографија је књижевна врста која описује живот неке, најчешће значајне, личности.  Ако је написана у првом лицу, односно ако та личност пише о свом животу, онда је то аутобиографија.

Аутобиографија познатог научникаАутобиографија познатог писцаАутобиографија познатог фудбалера

Задатак за прву групу

of

Задатак за другу групу

of

Задатак за трећу групу

of

Задатак за четврту групу

of

Задатак за пету групу

of

Задатак за шесту групу

of

Задатак за седму групу

of