+
Оценување

Оценување

Rating:
Rating
(0)
Description:

Оценувањето како дел од наставниот процес и потребата од негово континуирано реализирање

Видови оценување
Методи за оценување
Видови сумативно оценување
Оценување на тема
Сумативна оценка на период

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Оценувањето дел од настават

Оценувањето е континуиран процес кој е дел од наставата


 

Видови оценување

Постојат два вдови оценување и тоа:

и остатокот од оценувањето...