+
УВОД У ТВОРБУ РЕЧИ

УВОД У ТВОРБУ РЕЧИ

Rating:
Rating
(0)
Author: Zoran Markovic
Description:

Творба речи, као поступак за стварање речи са новим значењем.

Творба речи.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Општа знања о творби речи и основна правила о стварању нових речи.
Коренске речи, изведенице и сложенице.
Извођење, слагање, претварање и комбинована творба.