+
Безбедност на интернету

Безбедност на интернету

Description:

​Циљ  је да: :​

  • се ученицима објасни шта значи безбедно коришћење интернета,
  • да се упознају са предностима и недостацима интернета
  • да увиде какве последице имају дељења личних података на интернету.
(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.