+
Креирање упита у аццесу

Креирање упита у аццесу

Rating:
Rating
(0)
Description:

Циљеви:

Стицање новог знања и искуства

​Развијање логичког мишљења и закључивања

​Развијање радозналости и интересовања

Упити се користе за извлачење одређених информација из БП. Те информације настају од података које се већ налазе у постојећим табелама. Обично се траже подаци и који задовољавају одређене критеријуме (услове). Слична операција се извршава и филтрирањем података. Међутим, упитом се издвојени подаци чувају за каснију употребу као посебан објекат у бази који има свој назив. Кроз упит се може вршити ажурирање или претраживање података, а користе се и као основа за креирање форми и извештаја.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Креирање једноставних упита

Поступак

Поступак креирања упита:

(подразумева се да је база направљена, отворена и из листе објеката изабран Queries)

За креирање упита може да се користи  помоћ чаробњака (wизард), врло је лако, па то пробајте сами.

Изабери  мишем објекат: Queries 

Одабери опцију Create Query in Design View.Oтвориће  Вам се дијалошки прозор .Потребно је само да командом Аdd одаберемо потребну табелу и пребацимо је у прозор за дизајнирање.Из табеле потребна поља превлачимо мишем у табелу за креирање упита.