+
Креирање упита у аццесу

Креирање упита у аццесу

Rating:
Rating
(0)
Description:

Циљеви:

Стицање новог знања и искуства

​Развијање логичког мишљења и закључивања

​Развијање радозналости и интересовања

Упити се користе за извлачење одређених информација из БП. Те информације настају од података које се већ налазе у постојећим табелама. Обично се траже подаци и који задовољавају одређене критеријуме (услове). Слична операција се извршава и филтрирањем података. Међутим, упитом се издвојени подаци чувају за каснију употребу као посебан објекат у бази који има свој назив. Кроз упит се може вршити ажурирање или претраживање података, а користе се и као основа за креирање форми и извештаја.

(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

26 Sophia partners guarantee credit transfer.

226 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 21 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Креирање једноставних упита

Поступак

Поступак креирања упита:

(подразумева се да је база направљена, отворена и из листе објеката изабран Queries)

За креирање упита може да се користи  помоћ чаробњака (wизард), врло је лако, па то пробајте сами.

Изабери  мишем објекат: Queries 

Одабери опцију Create Query in Design View.Oтвориће  Вам се дијалошки прозор .Потребно је само да командом Аdd одаберемо потребну табелу и пребацимо је у прозор за дизајнирање.Из табеле потребна поља превлачимо мишем у табелу за креирање упита.