Online College Courses for Credit

+
Дигиталне честитке

Дигиталне честитке

Description:

Кроз ову лекцију ученици ће развијати креативну интернет комуникацију. Научиће да праве виртуелне честитке које им могу послужити у различите сврхе.


(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

314 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Увод

Често желимо да некоме или групи људи пошаљемо јединствену честитку или позивницу за неки догађај. У таквим случајевима трагамо на интернету за сликама, текстом, анимацијам и покушавамо то да уклопимо.

Један једоставан алат који можемо користити на рачунару, таблету и телефону може брзо решити овај проблем, поготову што има и могућности дељења наших радова на друштвене мреже и електронском поштом.

Адреса алата је www.buncee.com, а за мобилне утеђаје www.buncee.com/mobile

Видео упутство које ће Вам помоћи да савладате технику прављења честитки и позивница.

Рекламни виде кроз који нас упућују како да напишемо причу овим забавним алатом или да направимо образовни видео са елементима приче.

Примери Новогодишњих честитки

Поздрав!

Срећан рад!

Уживајте користећи овај алат и обрадујте неког лепом, јединственом честитком креираном с љубављу само за њега или њу!