Online College Courses for Credit

+
Производња пенушавих вина

Производња пенушавих вина

Rating:
Rating
(0)
Author: Marijana Lazic
Description:

Na kraju ovog časa učenici će znati:

  • šta su penušava vina
  • koje su faze proizvodnje penušavih vina
  • šta je šampanjizacija
(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

37 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 33 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Proizvodnja penušavih vinaПенушава вина се производе од природних вина која се посебним поступком подвргавају накнадном врењу ради образовања СО2.

Карактеристичне су две фазе: припрема основног вина и шампањизација тог вина.

Производња основног вина је по поступку за бела вина. Најбољи квалитет се добија од самотока.Ферментација је у дрвеним бурадима од 200 литара. Основно вино  садржи: алкохол 11-12%вол. рН око 3, шећер 1,5%

Шампањизација у боцама је накнадно врење у затвореним боцама у који се развија  СО2 под притиском. У основно вино се додаје 50% шећерни сируп у количини да вино садржи 24-26 g/l шећера што омогућава да се у боци развије  СО2 који ствара притисак од најмање 5 бара (4 грама шећера у литри вина у боци изазива притисак од 1 бара). Додаје се стартер култура ( 2 литра на 100 литара вина). Боце се затварају плутеним затварачем и ставе у хоризонтални положај да се обави врење. Температура подрума је 10-120С. Након 3-4 месеца врши се протресање боца ради суспендовања талога. Вино превире до 3 године, а затим се уклања талог. Боце се нагињу и у том положају остају 1-2 месеца, охлади се- да се садржај грлића замрзне. Олабави се запушач и извади да изађе талог са мало вина. Овај процес се назива дегоржирање. Вино се проба и допуни експедиционим ликером.