Online College Courses for Credit

+
Обрада земљишта , тешка тањирача

Обрада земљишта , тешка тањирача

Author: Vladimir Popov
Description:
 • Ученици ће схватити важностпримене тешких тањирача у односу на примену класичног система обраде
 • Ученици ће стећи и развити интерес за обраду тешким тањирачама
 • практична примена стеченог знања о обради тешким тањирачама
 • Оспособљављње ученика за извођење обраде тешким тањирачама
 • Упознавање са правилним начином и дубином рада тешких тањирача
 • Стицање стручних вештина и компетенција за рад са тешким тањирачама
(more)
See More
Tutorial

Oбрада земљишта тешком тањирачом

Видео - тањирача у раду.

Прикопчавање

Уређај за прикључење у три тачке код трактора:

 1. Подизна рамена
 2. Подизне шипке
 3. Доње полуге
 4. Ручица за изравнавање
 5. Сферни зглоб - задњи
 6. Сферни зглоб – предњи
 7. Ланци граничници
 8. Горња полуга


Уређај за брзо прикопчавање: