Online College Courses for Credit

+
Мишићи

Мишићи

Author: Tatjana Micovic Filipovic
Description:

у току овог часа упознаћемо се са неким важнијим мишићима који играју улогу у процесима дисања, жвакања и кретања животиња

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

37 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 32 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Драга децо, на вама је да се упознате са основним својствима мишића код домаћих животиња.

Током часа потрудићемо се да научимо где се налазе одређени мишићи који имају значајну улогу у жвакању , дисању и кретању.

Пре тога погледајте кратак снимак путем кога ћете се упознати са положајем површних мишића пса, а након тога прочитајте презентацију у којој су објашњења својства мишића код домаћих животиња и одговорите на кратка квиз питања како би сте проверили да ли сте разумели прочитано.

Хвала на сардњи!