+
Vanliga operatorer på TI-räknare (SWE)

Vanliga operatorer på TI-räknare (SWE)

Rating:
Rating
(0)
Author: Johan Falk
Description:

Efter den här genomgången ska du:

  • veta när du ska använda subtraktions-minus respektive negativ-minus
  • veta att det är viktigt att hålla reda på parenteser, exempelvis vid division eller upphöjt till
  • veta hur du slår upphöjt till och kvadratrot på räknaren
(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

TI-82 och TI-83 del 2 - Negativa tal, parenteser och andra symboler

Den här videon visar hur du skiljer mellan subtraktion ("--") och symbolen för negativa tal ("-") på din TI-82:a eller TI-83:a. Den visar också hur du använder parenteser, och ett antal andra operatorer som kan vara smidiga att känna till, så som "upphöjt med", "i kvadrat", "kvadratroten ur" och sånt.

Source: Johan Falk