Online College Courses for Credit

+
Vanliga operatorer på TI-räknare (SWE)

Vanliga operatorer på TI-räknare (SWE)

Rating:
Rating
(0)
Author: Johan Falk
Description:

Efter den här genomgången ska du:

  • veta när du ska använda subtraktions-minus respektive negativ-minus
  • veta att det är viktigt att hålla reda på parenteser, exempelvis vid division eller upphöjt till
  • veta hur du slår upphöjt till och kvadratrot på räknaren
(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

311 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

TI-82 och TI-83 del 2 - Negativa tal, parenteser och andra symboler

Den här videon visar hur du skiljer mellan subtraktion ("--") och symbolen för negativa tal ("-") på din TI-82:a eller TI-83:a. Den visar också hur du använder parenteser, och ett antal andra operatorer som kan vara smidiga att känna till, så som "upphöjt med", "i kvadrat", "kvadratroten ur" och sånt.

Source: Johan Falk