+
Växelström (s.188-191 Impuls 2)

Växelström (s.188-191 Impuls 2)

Author: Håkan Nygård
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

263 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 25 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Växelström

Nu ska du få lära dig om växelströmmen som finns i våra vägguttag. Se filmerna och svara på frågorna.

Magnetiskt flöde genom en roterande slinga

Hur gör man växelspänning?

Växelspänning ett exempel

Växelström och effektivvärde. Vad är u-topp i våra vägguttag? se filmen

Nu kan du svara på quizen ovan.

Lycka till!