+
Verb och tidsformer i spanskan -lathund

Verb och tidsformer i spanskan -lathund

Description:

I slutet av den här lektionen kommer du att förstå hur man kan böja spanska verb i nutid, framtid och dåtid (perfekt). Du kommer att kunna svara på frågor om detta ämne och själv förklara till din klasskamrad hur ska man böja verben.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

verb och tidsformer/spanska, del 1

Sammanfattning av kunskapskraven i slutet av åk 8.

Source: private, by me

Verb och tidsformer i spanska-lathund

förklaring om verbböjningen och tidsformer i spanska.

Test- verb och tidsformer i spanska

korta frågor om videons och ppt-s innehåll

Barbacoa med pågående form av verb

Vad behöver man om man ska beskriva ett foto. vad folk håller på att göra.

How do we describe photos using the present continuous in spanish.

Source: Catrin's mac