Online College Courses for Credit

+
Window och zoom på TI-räknare (SWE)

Window och zoom på TI-räknare (SWE)

Rating:
Rating
(0)
Author: Johan Falk
Description:

Efter den här genomgången ska du:

  • veta hur du ställer in graffönstret i din räknare för att visa rätt del av funktionsgrafen
  • veta hur du tar reda på vilka x- och y-värden som är rimliga gränser för graffönstret
(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

314 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 26 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

TI-82 och TI-83 del 5 - Window och zoom

Den här videon visar hur du kan använda window- och zoom-funktionerna på din TI-82:a eller TI-83:a för att bestämma vilka delar av x/y-planet som miniräknaren ska göra rita upp.

Source: Johan Falk